Specjalista ds. Nieruchomości Energetycznych - umowa na zastępstwo

20-02-2019

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział w Gdańsku

Miejsce pracy:  Gdańsk


Jeśli masz:  

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 • wiadomości na temat obowiązujących aktów prawnych w zakresie energetyki
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • wiedzę w zakresie Prawa Cywilnego
 • znajomość Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Prowadzenie procesów nabywania tytułów prawnych do nieruchomości zabudowanych urządzeniami elektroenergetycznymi.
 • Koordynowanie procesów nabywania tytułów prawnych do nieruchomości przeznaczonych pod budowę urządzeń elektroenergetycznych.
 • Tworzenie baz danych i ewidencji nieruchomości, skali roszczeń, dokonanych regulacji i innych.
 • Sporządzanie prognoz, analiz i innych dokumentów w zakresie spraw, o których mowa w powyższych punktach.
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem pozyskanych tytułów prawnych do nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji nr 11/3LP/2019 ”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i list motywacyjny do 20 lutego 2019 roku, do Wydziału Zarządzania Personelem
w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 (kancelaria lub pokój nr 12)
lub na adres e-mail: anna.kowalczuk@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 11/3LP/2019.

DOŁĄCZ DO NAS

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1, 2).
 • Dane osobowe, wskazane w art. 22Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.