Główny Specjalista ds. Systemu Zgodności

20-02-2019

Pracodawca:  ENERGA SA

Miejsce pracy:  Gdańsk


nr referencyjny: ENSA/GS1/2019/BP

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Wsparcie procesów w obszarze zgodności w Energa SA i spółkach Grupy,
 • przygotowywanie, opiniowanie regulacji wewnętrznych pod kątem ich zgodności, monitorowanie ich rejestru,
 • identyfikowanie ryzyk w zakresie zgodności, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi w Energa SA i spółkami Grupy,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa, rekomendacji, wytycznych oraz dobrych praktyk,
 • definiowanie ryzyk operacyjnych,
 • zapewnienie wymiany informacji w obszarze zgodności pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz spółkami Grupy,
 • tworzenie raportów i analiz w obszarze zgodności.

 CZEGO OCZEKUJEMY

 • Wykształcenia wyższego w obszarze prawa/administracji/finansów lub pokrewnym,
 • minimum dwóch lat pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomości języka angielskiego, na poziomie minimum B2, w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej praktycznej znajomości pakietu MS Office (głównie Excel, PowerPoint),
 • znakomitej organizacja czasu pracy, wielozadaniowości,
 • zdolności analitycznych, wnikliwości, odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • bardzo dobrej pracy w zespole,
 • szybkiego przyswajania wiedzy.

 DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE ZNAJOMOŚĆ

 • Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • regulacji RODO, MIFID II, MAR.

 CO OFERUJEMY

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowa o pracę,
 • rozwój kompetencji związanych z pracą na w/w stanowisku,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Główny Specjalista ds. Systemu Zgodności prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 20 lutego 2019 r. na adres e-mail: zzl@energa.pl w temacie proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ENSA/GS1/2019/BP.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować będziemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: zzl@energa.pl, adres korespondencyjny al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9. Informujemy o przysługującym prawie do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgód,
 • usunięcia danych.Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje : nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.