Starszy Specjalista ds. Ryzyka

12-04-2019

Pracodawca:  Energa SA, Gdańsk

Miejsce pracy: 


nr referencyjny: ENSA/SS1/2019/BAiKW

Jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane z zarządzania ryzykiem/finansami lub energetyka,
 • możesz udokumentować minimum dwa lata pracy w obszarze zarządzania ryzykiem,
 • znasz i potrafisz skutecznie używać technik identyfikacji i oceny ryzyka,
 • znasz praktyki i standardy zarządzania ryzykiem (np. normy ISO 31000, 27001, 22301, COSO II),
 • znasz podstawy systemów zarządzania ryzykiem,

a ponadto:

 • praca w zespole i sprawna komunikacja to dla Ciebie czysta przyjemność, a efektywne rozwiązywanie problemów jest Twoją mocną stroną,
 • posiadasz zdolności analityczne i interpersonalne,
 • czujesz się swobodnie występując przed kadrą kierowniczą,
 • pakiet MS Office nie ma przed Tobą tajemnic (Word, Excel i PowerPoint),
 • jeśli dobrze znasz branżę energetyczną i masz doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, to masz już u nas dodatkowe plusy.

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę pracy!

Zakres Twoich zadań będzie obejmował:

 • przeprowadzanie analizy i oceny ryzyk w spółce, uczestniczenie w analizie i ocenie ryzyk w spółkach Grupy Energa,
 • przeprowadzanie analizy i oceny mechanizmów kontrolnych,
 • przeprowadzanie monitoringu wdrożenia strategii zarządzania ryzkiem,
 • przygotowywanie raportów dot. zarządzania ryzykiem (wyniki oceny ryzyka, mechanizmów kontrolnych, wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem),
 • analizowanie i ewidencjonowanie ryzyk oraz zdarzeń materializacji ryzyk,
 • uczestniczenie w zarządzaniu narzędziami wspierającymi obszar ryzyka (system IT),
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych w zakresie dot. zarządzania ryzykiem,
 • utrzymywanie odpowiedniej świadomości i wiedzy oraz wsparcie metodologiczne nt. zarządzania ryzykiem pośród kadry kierowniczej i pozostałych pracowników spółki.

 

W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i rozpoznawalnej marce,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • możliwości rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związanych z pracą na w/w stanowisku,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, fundusz socjalny, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.  

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku St. Spec. ds. Ryzyka, prosimy o przesłanie CV w terminie do 12 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: zzl@energa.pl. W temacie wiadomości należy wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ENSA/SS1/2019/BAiKW.

 

Dodatkowo prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że będziemy kontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: zzl@energa.pl, adres korespondencyjny al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
 • Energa S.A.,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.

8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9. Informujemy o przysługującym prawie do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgód,
 • usunięcia danych.Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje : nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.