SPECJALISTA W BIURZE ZARZĄDU I ROZWOJU ORGANIZACJI (umowa na zastępstwo)

31-05-2019

Pracodawca:  ENERGA OCHRONA SP. Z O.O.

Miejsce pracy:  GDYNIA


Energa Ochrona Sp. z o.o.
Termin składania CV: 31.05.2019 r.
Miejsce pracy: Gdynia
Nr. Referencyjny ogłoszenia: EOCH/SBZ/2019/BZ

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę formalną komórek statutowych Spółki.

CZEGO OCZEKUJEMY:


• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w obsłudze sekretariatu (koordynacja obiegu dokumentacji i korespondencji, organizacja spotkań i konferencji),
• umiejętności organizowania i rozliczania wyjazdów służbowych członków Zarządu oraz osób zatrudnionych w Spółce,
• prowadzenie terminarzy spotkań członków Zarządu,
• dbanie o estetykę pomieszczeń biurowych członków Zarządu i Sekretariatu Zarządu,
• biegłej obsługi programów pakietu Office,
• umiejętności pracy w grupie,
• sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań,
• wysokiej kultury osobistej,
• odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,
• minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

 

OFERUJEMY:

 

• oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z możliwością jej przedłużenia.


Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja.ochrona@energa.pl

Prosimy o zamieszczenie na CV poniższych zgód dotyczących obowiązku informacyjnego:
ZGODY:
(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk.”
(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk,
w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji oraz w celu przyszłych rekrutacji.”

Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny REKRUTACJA
Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk.
2) Nasze dane kontaktowe to: rekrutacja.ochrona@energa.pl , ul. Morska 118c 81-225 Gdynia
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: :
iod.energa-ochrona@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, zajmujące się obsługą Infolinii oraz dochodzeniem i windykacją należności,
d. Podmioty dostarczające korespondencję,
e. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
f. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
g. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
h. Podmioty świadczące usługi informatyczne.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgód,
f. usunięcia danych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: ochrona@energa.pl lub z IOD (pkt 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
12) Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

Wyrażone zgody mogą być w każdym momencie cofnięte.