Pomocnik Elektromontera

28-05-2019

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział Płocku

Miejsce pracy:  Obszar działania Działu Usług Sieciowych w Szkaradzie, miejsce rozpoczynania pracy - Szkarada


Jeśli masz:  

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie elektryczne
 • brak przeciwwskazań so pracy na wysokości bez ograniczeń
 • czynne prawo jazdy kat B

i dodatkowo posiadasz:

 • samodzielność w działaniu
 • dobrą organizację pracy

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizowanie prac na sieci SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac.
 • Wykonywanieprac na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych.
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i nN.
 • realizowanie prac w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej.
 • Wykonywanie zadań w ramach pogotowia energetycznego.
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

(1)          „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji
nr 17/7LP/2019 przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock”.

(2)          „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji
nr 17/7LP/2019 przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w okresie do 9 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i list motywacyjny do dnia 28.05.2019 roku, do Wydziału Zarządzania Personelem w Oddziale ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 (do Kancelarii albo bezpośrednio do Wydziału Zarządzania Personelem, pok. 130, 141) lub na adres e-mail: alicja.dziegielewska@energa.pl z zaznaczeniem sygnatury rekrutacyjnej nr ref.: 17/7LP/2019 Szkarada.

DOŁĄCZ DO NAS

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl

lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).

 • Dane osobowe, wskazane w art. 22Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzule zgód

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru przez ENERGA-OPERATOR SA w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie, podanych przeze mnie, danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ENERGA-OPERATOR SA przez okres do 9 miesięcy po zakończeniu bieżącego procesu naboru”.