Elektromonter o Specjalności Sieci Elektroenergetyczne

31-05-2019

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział w Koszalinie

Miejsce pracy:  Koszalin


Jeśli masz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym
 • znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • świadectwo kwalifikacyjne „E”, bez ograniczenia wysokości napięcia
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m

i dodatkowo posiadasz:

 • prawo jazdy kategorii C, C+E
 • uprawnienia do operowania podnośnikami i samochodowymi dźwigami zakabinowymi
 • uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • realizowanie prac na sieci SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych
 • wykonywanie zadań na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych
 • bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i nN
 • realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej
 • wykonywanie prac w obrębie pogotowia energetycznego
 • pełnienie dyżuru pogotowia domowego
 • identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki
 • prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

(2)          "Wyrażam zgodę na przetwarzanie, podanych przeze mnie, danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu bieżącego procesu naboru".

(1)         "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji".

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i list motywacyjny do dnia 31 maja 2019 roku, do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA-OPERATOR SA, w Oddziale w Koszalinie., 76-200 Słupsk; ul. Przemysłowa 114 lub na adres e-mail: elzbieta.terefenko@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/ET/02/05/2019.

DOŁĄCZ DO NAS

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).
 4. Dane osobowe, wskazane w art. 22Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 7. Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.                                                                              
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.