Elektromonter sieci

28-07-2019

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

Miejsce pracy:  Elbląg


Jeśli masz:

 • wykształcenie zawodowe o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym,
 • doświadczenie i znajomość technologii stosowanych w elektroenergetyce
 • świadectwo kwalifikacyjne ,,E” do 1 kV
 • prawo jazdy kategorii ,,B”
 • znajomość topografii regionu Elbląga
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3m
 • dokładność, sumienność oraz dyspozycyjność ( gotowość do pełnienia dyżurów domowych)
 • umiejętność pracy zespołowej i efektywnej organizacji pracy własnej

 

Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • realizowanie prac na sieci SN i nn zgodnie z zakresem zleconych prac
 • realizowanie prac na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zakresem zleconych prac inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych
 • bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN,SN, i nn
 • realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej
 • realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego
 • pełnienie dyżuru pogotowia domowego
 • prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji numer EOP-6LP-000210-2019"

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 28.07.2019 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Olsztynie, 82-300 Elbląg, ul. Elektryczna 20 lub na adres e-mail:  grazyna.filipek@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja:Elektromonter sieci  lokalizacja Elbląg rekrutacja EOP-6LP-000210-2019

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).
 4. Dane osobowe, wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 7. Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.