Główny Specjalista ds. Sprzedaży nieruchomości

22-07-2019

Pracodawca:  Energa Centrum Usług Wspólnych

Miejsce pracy:  Gdańsk


Numer referencyjny : 22/ECUW/2019

Oferujemy:

 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży, w tym weryfikacja i regulowanie stanu prawnego,
 • Przygotowywanie transakcji sprzedaży nieruchomości, w tym sporządzanie ofert, prowadzenie prezentacji potencjalnym klientom itp.,
 • Aktywny kontakt z potencjalnym klientem, przeprowadzenie negocjacji cenowych oraz doradztwo w zakresie zakupu,
 • Udział w procesie finalizacji transakcji,
 • Budowanie świadomości dotyczącej firmy wśród klientów i partnerów,
 • Monitorowanie rynku nieruchomości oraz rozwiązań pojawiających się w firmie i branży.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie/wyższe (preferowane licencje zawodowe),
 • Udokumentowane doświadczenie w branży nieruchomości kupno/sprzedaż – minimum 2 lata,
 • Udokumentowane sukcesy w sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych (z wyłączeniem sprzedaży mieszkań),
 • Znajomość przepisów związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Posiadanie cech tj. komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnej,
 • Prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 22.07.2019 r.

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących zgód :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 22¹ KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych z własnej inicjatywy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,
 • Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
 • Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
  7. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ENERGA CUW  Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.