Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Karścino

08-08-2019

Pracodawca:  Energa Wytwarzanie SA

Miejsce pracy:  FW Karścino  pow. białogardzki, Karlino


Ogłoszenie BL/R/25/2019


Oczekiwania wobec kandydata:

 • doświadczenie (minimum 2 lata) w zakresie wykonywania samodzielnych działań serwisowych na turbinach wiatrowych równych lub powyżej 1,5 MW;
 • wykształcenie techniczne (wymagane i/lub mechanika, elektryka, elektroenergetyka lub inne kierunki pokrewne);
 • uprawnienia SEP (wymagane do 20kV) E gr.I;
 • uprawnienia UDT dla obsługi podestów i wciągników;
 • szkolenie GWO lub pokrewne w zakresie pierwszej pomocy, pracy na wysokości i p.poż;
 • zalecane doświadczenie przy czynnej obsłudze urządzeń elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia;
 • znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych, obsługą konserwacją i remontami maszyn i urządzeń, układami technologicznymi - elektrowni wiatrowych,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • praktyczna znajomość przepisów: prawa energetycznego, budowlanego, ochrony środowiska;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • prowadzenie prac serwisowych ( usuwanie przyczyn i skutków awarii) oraz przeglądów okresowych turbin wiatrowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, praca na wysokości powyżej 3 m;
 • koordynacja/współpraca z personelem nadzorującym pracę farmy wiatrowej;
 • koordynacja/nadzór nad przebiegiem działań serwisowych i innych działań eksploatacyjno-ruchowych przez firmy zewnętrzne;
 • dbałość o terminowe wykonywanie przeglądów i inspekcji urządzeń technicznych;
 • ścisła współpraca z podwykonawcami i dostawcami;
 • sporządzanie raportów dotyczących zdarzeń zaistniałych na farmach.

Oferujemy:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane pracą w ENERGA Wytwarzanie SA w Departamencie Eksploatacji OZE/  Wydział Elektrowni Wiatrowych i Fotowoltaicznych, prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego (w języku polskim) w terminie do dnia 09.08.2019 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w ENERGA Wytwarzanie SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: ew.rekrutacje@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie maila i listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja – Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Karścino lub nr ogłoszenia BL/R/25/2019.

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Obowiązek informacyjny REKRUTACJA                                                                                                                         
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk Grunwaldzka 472.
 • Nasze dane kontaktowe to: ew@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.energa-wytwarzanie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa SA,
  3. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Wytwarzanie S.A danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:

 

………………………………………………………………