Specjalista/ Główny Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

20-09-2019

Pracodawca:  Energa Centrum Uslug Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Główny Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Umowa o pracę na okres próbny

ENERGA Centrum Usług Wspólnych

 Komórka organizacyjna: Departament Usług Ochrony Danych Osobowych – Wydział Ochrony Danych Osobowych

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Numer referencyjny : 27/ECUW/2019

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole

Główne obowiązki:

 • Realizacja obowiązków wynikających z funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Współudział w procesie tworzenia oraz wdrażania nowych regulacji wewnętrznych i innych rozwiązań w zakresie ODO,
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego dla administratorów danych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Prowadzenie rejestrów w zakresie przetwarzania danych,
 • Procedowanie postępowań wyjaśniających,
 • Wspieranie działań audytu oraz analizy ryzyka ochrony danych osobowych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia – preferowane kierunki: prawo, administracja, IT, bezpieczeństwo, zarządzanie,
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji) lub na innym stanowisku związanym z bezpieczeństwem danych osobowych,
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość przepisów ochrony danych osobowych.

Wymagania pożądane:

 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność w działaniu
 • wysokie umiejętności interpersonalne
 • umiejętności pracy w zespole
 • komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 20.09.2019 r. 

na adres mailowy: rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących zgód :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 22¹ KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych z własnej inicjatywy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,
  2. Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
  6. Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
  7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
   • Uprawnione organy publiczne,
   • Podmioty dostarczające korespondencję,
   • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
   • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
  9. Informujemy o przysługującym prawie do:
   • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
   • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

     Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

     10.Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ENERGA CUW Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.