Specjalista ds. Nieruchomości

21-10-2019

Pracodawca:  Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu
w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Nieruchomości

Umowa o pracę na okres próbny

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Komórka organizacyjna: Departament Usług Administracyjnych – Wydział Nieruchomości

Miejsce pracy: Gdańsk Al. Grunwaldzka 472
Numer referencyjny: 28/ECUW/2019

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole

Główne obowiązki:

 • Obsługa techniczna nieruchomości
 • Wspomaganie wszystkich procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami;
 • Opracowywanie zasad oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów;
 • Kontrolowanie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomością;
 • Przygotowanie i realizacja modernizacji, remontów i napraw;
 • Rozliczanie kosztów usług związanych z nieruchomością
 • Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, od etapu projektowania, przez realizację aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
 • Kontrola realizowanych budżetów oraz ostateczne rozlicznie projektów;
 • Analiza opłacalności inwestycji;
 • Przeprowadzanie procesów przetargowych na wybór dostawców usług serwisowych, projektowych i wykonawczych;
 • Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: ekonomia, administracja, budowlane
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego z zakresie instalacji sanitarnych lub elektrycznych
 • doświadczenie w zarządzaniu procesem inwestycyjnym;
 • znajomość podstawowych systemów i zasad ich funkcjonowania (konstrukcja, elektryka, klimatyzacja itp.)
 • doświadczenie w zarządzaniu serwisami zewnętrznymi (ochrona, utrzymanie techniczne, usługi zapewnienia czystości obiektu itp.);
 • znajomość programów Microsoft Office na poziomie co najmniej średnim;
 • Dobra organizacja pracy własnej i komunikatywność;
 • Prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 21.10.2019r

Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgody :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 22¹ KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych z własnej inicjatywy.

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,

2)       Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.

6)       Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • a) Uprawnione organy publiczne,
 • b) Podmioty dostarczające korespondencję,
 • c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)       Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:

 • a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • d) przenoszenia danych,
 • e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
 • g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)   Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Energa CUW  Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.