Asystent projektanta (specjalność konstrukcyjno-budowlana)

08-11-2019

Pracodawca:  Energa Invest Sp. z o. o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Numer referencyjny: 23/BE/Invest/2019/AP/KB

Kim jesteśmy:

Energa Invest to największa na Pomorzu firma projektowa, skupiająca w swoich szeregach projektantów z szeroko rozumianego rynku elektroenergetycznego. Projektujemy nowoczesną, standaryzowaną i ekonomicznie racjonalną infrastrukturę elektroenergetyczną.

Jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe (kierunek budownictwo)
  • Dobra znajomość programu AutoCAD
  • Znajomość programu Autodesk Advance Steel będzie dodatkowym atutem
  • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność
  • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:

  • Znajomość programu Autodesk Advance Steel

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę pracy!

Zakres Twoich zadań będzie obejmował:

  • Opracowywanie dokumentacji projektowej konstrukcji stalowych na potrzeby stacji elektroenergetycznych oraz linii elektroenergetycznych WN
  • Współpraca z Zespołem Projektowym
  • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych projektów
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W zamian oferujemy:

  • umowę o pracę
  • pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, posiadającej rozpoznawalną markę
  • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m. in. opieka medyczna, karta Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny
  • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
  • elastyczny czas pracy

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV na adres: invest.rekrutacje@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Invest Sp. z o.o.
  • Nasze dane kontaktowe to: invest@energa.pl, adres korespondencyjny: Olivia Business Centre - Olivia Tower al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
  • Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.invest@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłej kategorii poprzez działanie, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie pracodawcy. . Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO (art. 6 ust. 1 lit f) jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy i obejmuje:
  • Imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe kandydata,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energa S.A.
  3. Podmioty dostarczające korespondencję,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  5. Podmioty świadczące usługi obsługi i serwisu urządzeń informatycznych ADO.
  • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  • Informujemy o przysługującym prawie do:
    1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
    2. sprostowania swoich danych osobowych,
    3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
    4. przenoszenia danych,
    5. cofnięcia zgód,
    6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

  • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

 

ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Invest danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie
z własnej inicjatywy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji nr 23/BE/Invest/2019/AP/KB przez Energa Invest , w okresie 3 miesięcy od zakończenia tej rekrutacji, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Invest na inne lub podobne stanowisko

 

ENERGA Invest Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.