Specjalista ds. Kadr /Specjalista Wiodący

08-12-2019

Pracodawca:  Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu
w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. Kadr /Specjalista Wiodący
Umowa o pracę na okres próbny
Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Komórka organizacyjna: Departament Usług Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Wydział Kadr i Rozwoju
Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
Numer referencyjny: 35/ECUW/2019
Oferujemy:
• Przejrzyste zasady wynagradzania,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole.
Główne obowiązki:
• Realizacja zadań związanych z procesem zatrudniania, przebiegiem zatrudnienia oraz jego zakończeniem,
• Obsługa umów cywilno-prawnych,
• Obsługa programu kadrowo-płacowego, Płatnika, Platformy PUE, GUS,
• Sporządzanie deklaracji PFRON ,raportów do instytucji zewnętrznych oraz na potrzeby Spółki i Grupy Kapitałowej,
• Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• Wykształcenie wyższe, preferowane prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne,
• Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
Wymagania pożądane:
• Umiejętność obsługi systemu kadrowo-placowego (np. UNISOFT, EXPERTIS,ENOVA,EGERIA,SAP,SYMFONIA itp. )
• Umiejętność obsługi programu Płatnik,
• Bardzo dobra obsługa MS Office,
• Praktyczna znajomość arkusza Excel,
• Systematyczność, dokładność i terminowość.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 08.12.2019 roku

Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.
Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 22¹ KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych
w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych z własnej inicjatywy.

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.
Jednocześnie, jeśli jest Pan/Pani zainteresowany /-a pozostawieniem swoich danych osobowych w naszej Spółce na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji
nr 35/ECUW/2019 przez Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. w okresie 7 miesięcy po jej zakończeniu.
Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,
2) Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
6) Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Energa CUW Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.