Projektant (linie elektroenergetyczne WN)

15-01-2021

Pracodawca:  Energa Invest Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  GdańskNumer referencyjny: 11/BE/Invest/2020/P/WN

 

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok studiów
 • znajomość prawa budowlanego i energetycznego
 • wiedzę w procesie projektowania linii elektroenergetycznych WN
 • znajomość programu AutoCAD
 • samodzielność, odpowiedzialność, dokładność
 • prawo jazdy kat. B

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • znajomość oprogramowania PLS-CADD

 

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę pracy!

 

Zakres Twoich zadań będzie obejmował:

 • projektowanie linii elektroenergetycznych WN
 • współpraca z inwestorem i podwykonawcami
 • prowadzenie dokumentacji projektowej
 • współpraca z Zespołem Projektowym
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych projektów

 

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, posiadającej rozpoznawalną markę
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m. in. opieka medyczna, karta Multisport,
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
 • elastyczny czas pracy

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

 

Prześlij CV na adres: invest.rekrutacje@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

 

Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Invest Sp. z o.o.

2. Nasze dane kontaktowe to: invest@energa.pl, adres korespondencyjny: Olivia Business Centre - Olivia Tower al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.invest@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłej kategorii poprzez działanie, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie pracodawcy. . Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO (art. 6 ust. 1 lit f) jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy i obejmuje:

 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe kandydata,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a. Uprawnione organy publiczne,

b. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energa S.A.

c. Podmioty dostarczające korespondencję,

d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

e. Podmioty świadczące usługi obsługi i serwisu urządzeń informatycznych ADO.

8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

9. Informujemy o przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. przenoszenia danych,

e. cofnięcia zgód,

f. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

 

ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Invest danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji nr 11/BE/Invest/2020/P/WN przez Energa Invest , w okresie 3 miesięcy od zakończenia tej rekrutacji, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Invest na inne lub podobne stanowisko.

 

ENERGA Invest Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.