Specjalista ds. Analiz

07-03-2021

Pracodawca:  Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej
i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Analiz

Samodzielne stanowisko pracy ds. analiz

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Komórka organizacyjna: Wydział Planowania i Analiz

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Numer referencyjny : 8/ECUW/2021

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole.

Główne obowiązki:

 • wielopoziomowa analiza rozliczeń z odbiorcami, odchyleń i kontrola kosztów;
 • sporządzanie bieżących raportów i analiz finansowych (cyklicznych i ad hoc);
 • raportowanie wg MSSF na potrzeby grupowej sprawozdawczości konsolidacyjnej;
 • opracowanie danych na potrzeby planowania jednostkowego, w tym uzgadnianie transakcji z jednostkami powiązanymi;
 • czynny udział w procesie planowania wieloletniego;
 • wsparcie merytoryczne i współpraca z innymi wydziałami w zakresie kwalifikacji operacji gospodarczych;
 • udział w pracach projektowych związanych z usprawnieniem procesów dotyczących realizowanych przez Spółkę usług bądź systemu raportowania.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia preferowane: finanse, rachunkowość;
 • bardzo dobra znajomość prawa bilansowego, rozeznania rachunkowych różnic PSR/MSSF, aplikacji MS Excel;
 • minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i sumienność w działaniu;
 • dobra organizacja pracy oraz sprawna realizacja zadań pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
 • znajomość systemów SAP, Oracle Hyperion;
 • mile widziana dobra znajomość innych aplikacji pakietu MS Office (m.in. Power Query, VBA).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 07.03.2021 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących zgód:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnych kategorii przekazanych z własnej inicjatywy w zakresie szerszym niż wymieniony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie, jeśli jest Pan/Pani zainteresowany /-a pozostawieniem swoich danych osobowych w naszej Spółce na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji
nr 8/ ECUW/2021 przez Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. w okresie 7 miesięcy po jej zakończeniu
.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,
 2. Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji prowadzonych przez ADO na inne lub podobne stanowisko.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 6. Wyrażenie zgody oraz podanie danych jest dobrowolne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A.;
  • podmioty świadczące usługi prawne;
  • podmioty dostarczające korespondencję;
  • podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
  • podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
  • podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora.
 8. Dane zostaną zniszczone po okresie 7 miesięcy.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Energa CUW Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.