Pomocnik elektromontera Dział Usług Sieciowych Płońsk/Ciechanów

31-03-2023

Pracodawca:  ENERGA-OPERAOTR SA Oddział w Płocku

Miejsce pracy:  Teren działania Działu Usług Sieciowych w Płońsku/Nasielsku/Ciechanowie z miejscem rozpoczynania pracy w Płońsku/Ciechanowie


Jeśli masz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektroenergetycznym lub elektrycznym
 • prawo jazdy minimum kategorii „B”
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, a dodatkowo jesteś dokładny, sumienny i samodzielny
 • chęci do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Realizowanie prac na sieci SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac.
 • Realizowanie prac na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych.
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i nN.
 • Realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej.
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego.
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 04-05/7ZP/2023

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia  31.03.2023 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock lub na adres e-mail:  alicja.dziegielewska@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: pomocnik elektromontera oraz podania nr rekrutacji: 04-05/7ZP/2023

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Pamiętamy o formalnościach RODO

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl

lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda
  na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
 • W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy.
  Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgód,
  • usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODY:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji".