Elektromonter Układów Specjalistycznych

Termin składania CV: 27.07.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR Oddział Koszalin

Miejsce pracy: Słupsk

Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie średnie techniczne – profil elektryczny Wiedza zawodowa i techniczna Przestrzeganie procedur i przepisów BHP Czynne Prawo Jazdy kat. B Uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia Komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie Do obowiązków pracownika będzie należało: Obsługa i wykonywanie...

Elektromonter ds. Sieci Elektroenergetycznych

Termin składania CV: 27.07.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk

Miejsce pracy: Słupsk

Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie zawodowe lub średnie elektryczne lub pochodne Znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych Brak przeciwskazań do prac na wysokości Świadectwo kwalifikacyjne kat. ...

Członek Zarządu ENERGA-OPERATOR SA

Termin składania CV: 26.07.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR SA

Miejsce pracy: Gdańsk

  Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny; oświadczenia o: korzystaniu z pełni praw publicznych; posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; niepodleganiu określonym w przepisach...

Specjalista ds. Baz Danych

Termin składania CV: 31.07.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR SA Centrala

Miejsce pracy: Elbląg/Gdańsk/Kalisz/Koszalin/Płock/Olsztyn/Toruń

Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie wyższe informatyczne, elektronika, telekomunikacja, automatyka Minimum 2 letnie doświadczenie w administracji bazami danych (ORACLE, MSSQL) Znajomość technologii baz danych Oracle (administracja serwerem bazodanowym) Znajomość technologii baz danych MSSQL (administracja serwerem bazodanowym) Znajomość narzędzi do zarządzania bazą danych...

Specjalista ds. BHP i PPOŻ (1/4 etatu)

Termin składania CV: 13.08.2018

Pracodawca: ENERGA Invest Sp. z o. o.

Miejsce pracy: Gdańsk

Umowa o pracę Numer referencyjny: 24/BHP/Invest/2018/ Zakres obowiązków: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP Przeprowadzanie analiz ryzyka na stanowiskach pracy i ich aktualizacja Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP Monitorowanie i nadzorowanie zmian w regulacjach związanych z BHP i PPOŻ Wsparcie w zakresach ochrony przeciwpożarowej Opracow...

Inżynier ds. Linii Elektroenergetycznych

Termin składania CV: 27.07.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR SA Oddział Koszalin

Miejsce pracy: Szczecinek

Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektroenergetyka, Podstawowa znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie energetyki, Umiejętność analizy danych, Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, Posiadanie prawa jazdy kat. ...

Inżynier ds. Przygotowania Inwestycji

Termin składania CV: 29.07.2018

Pracodawca: EENERGA-OPERATOR SA,Oddział Olsztyn

Miejsce pracy: Olsztyn

Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne - kierunek elektrotechnika lub pokrewne, Znajomość podstaw prawnych związanych z procesem realizacji inwestycji (Prawo Budowlane, Prawo energetyczne, Zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Prawo Zamówień Publicznych, KPA, itd.) Znajomość zagadnień technicznych i formalnoprawnych związanych z...

Specjalista ds. Modelowania i Wycen

Termin składania CV: 29.07.2018

Pracodawca: ENERGA SA

Miejsce pracy: Gdańsk

Nr ref. ENSA/S1/2018/WPiA ZAKRES OBOWIĄZKÓW Udział w przygotowaniu wieloletnich projekcji finansowych oraz w monitorowaniu kluczowych nośników informacji finansowych, udział w raportowaniu realizacji budżetów oraz planów długoterminowych, udział w przeprowadzaniu wycen aktywów istniejących w ramach Grupy, udział w przygotowaniu narzędzi analitycznych usprawniających bieżącą pracę...

Główny Inżynier ds. Urządzeń Specjalistycznych

Termin składania CV: 29.07.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR SA

Miejsce pracy: Gdańsk

Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku elektroenergetyka, Znajomość przepisów Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych, Doświadczenie w zakresie eksploatacji, budowy i projektowania infrastruktury elektroenergetycznej, Zaświadczenie kwalifikacyjne "D" b.o.n., Prawo jazdy kat. ...

Inspektor Nadzoru

Termin składania CV: 25.07.2018

Pracodawca: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Miejsce pracy: Kalisz

Od kandydatów oczekujemy: Wykształcenia wyższego o profilu energetycznym, elektroenergetycznym Minimum trzy lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru Uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Znajomości ustaw: prawo budowlane, prawo energetyczne,...