Przedsięwzięcia planowane w 2021 roku:


1. Budowa farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy do 20 MW. Instalacja budowana przez Energę OZE zasili w energię elektryczną przeszło 13 tys. gospodarstw domowych. Szacunkowa roczna produkcja nowej inwestycji w pierwszych latach to ok. 19 GWh. Przy tej wielkości rocznej produkcji, konwencjonalna elektrownia wyemitowałaby ok. 15 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

2. Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3 x 38 MW.Inwestycja realizowana przez Energę Kogenerację będzie jednym z głównych źródeł ciepła dla miasta Elbląg, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym blokiem biomasowym BB20p. Powstająca kotłownia pozwoli nam zrezygnować z węgla, który był do tej pory głównym paliwem wykorzystywanym w Elblągu do produkcji ciepła. Docelowo do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby mieszkańców i zakładów pracy w mieście będą wykorzystywane wysokometanowy gaz ziemny oraz biomasa. Planowany termin zakończenia budowy kotłowni to przełom 2021 i 2022 roku.

3. Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego realizowana przez Energę Oświetlenie, w tym m.in. w Gdańsku.

4. Kontynuacja inwestycji związanych z ograniczaniem strat przesyłu ciepła w Ostrołęce.
Planowane przez Energę Ciepło Ostrołęka zadania dotyczą przebudowy sieci ciepłowniczych – kanałowych i napowietrznych.

5. Na obszarze działania Energi Operatora planujemy kontynuację: wymiany transformatorów WN/SN oraz SN/nn, wymiany
linii napowietrznych SN na kablowe, wymiany linii nn na izolowane oraz montaż platform pod gniazda bociana białego.