Energa poprawiła wynik ratingu ESG o 2 punkty w stosunku do roku poprzedniego. Ocena Energi za rok 2023 wyniosła 45 punktów. Na poprawę wyniku wpłynęła wyższa nota we wszystkich obszarach ESG: środowiskowym, społecznym i ładzie korporacyjnym. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Moody’s ESG Solutions.

Od 2018 roku każda nota ratingowa jest oznaką progresu, jaki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dokonuje Grupa Energa. W roku 2022 w trakcie badania zmieniła się metodologia oceny agencji, co  przyczyniło się do resetu ratingu i swoistego nowego początku działań ewaluacyjnych.

Wynik powyżej średniej

W 2023 roku spośród wszystkich obszarów najlepiej został oceniony obszar środowiskowy, za który Energa otrzymała 56 punktów na 100. Jest to wynik powyżej średniej oceny dla spółek energetycznych z całego świata, która wynosi 55 pkt. Konsekwentna poprawa  wynika ze świadomego zarządzania obszarem środowiskowym przy wykorzystaniu systemu EMAS, który zobowiązuje do poprawy wskaźników środowiskowo-energetycznych. W tym roku pozytywnie na literę „E” (z akronimu ESG) wpłynęła również aktualizacja Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2024-2030, wyznaczająca nowe cele dekarbonizacji grupy kapitałowej Energi, zakładające znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych, przyczyniających się do intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE.

Przed nami nowe wyzwania

Międzynarodowa agencja Moody’s ESG Solutions zapowiedziała ponowną zmianę metodologii oceny, by oprócz sprawozdania na temat informacji niefinansowych, analizować tylko i wyłącznie publicznie dostępne dokumenty i informacje na temat realizowanych działań. Jest to krok w stronę zwiększenia transparentności i wiarygodności ocenianych kwestii.

Odpowiedzialność za dostosowanie Grupy Energa do nowych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju również należy do obowiązków Wydziału ESG. Wraz z wejściem w życie nowych wymogów, zwiększa się liczba niezbędnych do ujawnienia wskaźników oraz obowiązków dot. ujawniania działań w zakresie ESG.

Zmiana w sposobie działania agencji ratingowych i nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego pokazują wspólny trend, jakim jest zwiększenie transparentności, porównywalności danych oraz celów stawianych przez przedsiębiorstwa w obszarze ESG.