ISO 26000

Energa, jako druga spółka w polskiej branży elektroenergetycznej wdraża międzynarodowe wytyczne w obszarze społecznej odpowiedzialności. To odpowiedź na rosnącą rolę obszaru ESG (ang. Environment, Social, Governance) w budowaniu wartości firm działających na europejskim rynku.

W ramach ISO 26000 kluczowe jest działanie firmy w obszarach takich jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Wdrożenie normy ISO 26000 w Enerdze oznacza dalszą budowę wartości spółki.  Stanowi też kolejny krok w kierunku spełnienia oczekiwań interesariuszy wewnętrznych   i zewnętrznych. To również wkład w rozwój społecznej odpowiedzialności w branży energetycznej.

Rozpoczęcie tego procesu oznacza także podniesienie świadomości pracowników co do znaczenia, jakie ma działanie Energi w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności w obszarach ESG. Wdrożenie wymaga zintegrowania wielu już istniejących, ale również zainicjowanie nowych procesów.

Norma ISO 26000 została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Nad przygotowaniem jej standardów przez ponad 5 lat pracowało 450 ekspertów z całego świata. W Polsce norma została zainaugurowana w 2012 roku.