Fundacja Energa powstała w 2009 roku, a już w roku 2011 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Czujemy wielką odpowiedzialność wobec Fundatora i wobec wszystkich, którzy nam zaufali. Staramy się bardzo, aby każdy dzień wypełniony był życzliwością i troską o tych, których spotykamy na swojej drodze.

Niesiemy pomoc przede wszystkim poszkodowanym przez los dzieciom oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz. Pomagamy ofiarom klęsk żywiołowych, dofinansowujemy zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie Uczestniczymy w licznych przedsięwzięciach, jesteśmy partnerami projektów o ogólnopolskim zasięgu, docieramy do odległych adresów, aby spotkać się z obrazem biedy, wykluczenia, osamotnienia i niknącej nadziei. Każde spotkanie z człowiekiem jest dla nas ważną lekcją.

Przez siedem lat działania Fundacji skierowaliśmy nasze wsparcie do wielu organizacji i tysięcy osób, skutecznie niesiemy tez pomoc pracownikom Grupy, ich bliskim i znajomym.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Grupy Energa z powodzeniem realizujemy program "Pomagaj z Energą" polegający na wspieraniu lokalnych organizacji pożytku publicznego przez nich wskazanych. Efektem sześciu edycji programu jest wsparcie około 250 organizacji łączną kwotą ponad 4 mln złotych.

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w zakresie filantropii i działań charytatywnych, a także bezustannie uzupełniając wiedzę staramy się codziennie jak najlepiej służyć potrzebującym, wypełniając swoją, nie tylko statutową, misję.

Dziękując Państwu za obdarzenie nas swoim zaufaniem, które jest istotnym źródłem naszej motywacji, zapraszamy do dzielenia się pozytywną energią i przekazania 1% podatku Fundacji Energa!

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Fundacji Energa