Fundacja Energa powstała w 2009 roku, a w 2011 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Misją organizacji jest pomaganie drugiemu człowiekowi, poprzez przekazywanie wsparcia finansowego.  W szczególności swoje wsparcie kieruje osobom poszkodowanym przez los oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz.

Fundacja wspiera pracowników  Grupy Energa Orlen, ich bliskich i znajomych. Pomagamy ofiarom klęsk żywiołowych, dofinansowujemy zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie Uczestniczymy w licznych przedsięwzięciach, jesteśmy partnerami projektów o ogólnopolskim zasięgu, docieramy do odległych adresów, aby spotkać się z obrazem biedy, wykluczenia, osamotnienia i niknącej nadziei. Każde spotkanie z człowiekiem jest dla nas ważną lekcją.

Dziękując Państwu za obdarzenie nas swoim zaufaniem, które jest istotnym źródłem naszej motywacji, zapraszamy do dzielenia się pozytywną energią i przekazania 1% podatku Fundacji Energa!

Zachęcamy Państwa również do przeczytania Statutu Fundacji Energa, w którym zawarte są konkretne cele, na które udzielamy wsparcia.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Fundacji Energa