Klimat

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaproponowała nową strategię rozwoju – Europejski Zielony Ład. To kompleksowa strategia Unii Europejskiej dotycząca przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W dniu 30 listopada 2020 roku,
zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, PKN ORLEN ogłosił Strategię Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030
roku, która wyznacza m.in. następujące cele dla obszaru energetyki:

Rozbudowa gazowych jednostek wytwórczych w technologii CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine), tj.

gazowo-parowej, w Ostrołęce i potencjalnie w Gdańsku. Do 2030 roku moc zainstalowana w aktywach gazowych wzrośnie 1,8-krotnie (w odniesieniu do 2019 roku), do 2 GW w 2030 roku;

Redukcja emisji CO2/MWh o 33% w produkcji energii elektrycznej, a w 2050 roku osiągnięcie neutralności emisyjnej.

Główne działania Grupy Energa obejmują:

  • dekarbonizację i poprawę efektywności energetycznej,

  • rozwój energetyki odnawialnej,

  • efektywne wykorzystanie zasobów dzięki transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Energa SA opracowuje Politykę klimatyczną Grupy Energa do 2030 roku. Powołany został również Zespół ds. sporządzenia Strategii dekarbonizacji Grupy Energa, który rozpoczął prace analityczne dotyczące emisyjności poszczególnych Linii Biznesowych.

Główny cel Polityki klimatycznej Energi to systematyczne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dzięki dalszemu intensywnemu rozwojowi OZE. Bezpieczeństwo energetyczne zostanie zapewnione poprzez przejściowe stosowanie technologii opartych na niskoemisyjnych paliwach gazowych. Nastąpi również wzrost elektromobilności i rozwój energetyki rozproszonej.

Nasze dążenia do osiągnięcia neutralności emisyjnej wspierane są przez wciąż doskonalony zintegrowany system zarządzania środowiskowo-  energetycznego zgodny z Rozporządzeniem EMAS oraz normami ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 (opis praktyk należytej staranności znajduje się na końcu tego rozdziału).

W roku 2020 ze względu na okres pandemii COVID-19 ważnym zadaniem Grupy Energa było zapewnienie ciągłości pracy instalacji wytwórczych i dystrybucyjnych oraz utrzymanie systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska.