Wniosek o udzielenie darowizny dla osoby fizycznej
doc ikona

Pobierz wniosek klikając w ikonkę

  • Pobierz powyższy wniosek -> Uzupełnij -> Podpisz

  • Do wniosku dołącz dokument potwierdzający obecny stan zdrowia osoby wnioskującej. Jest to orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie. Prosimy nie przesyłać obszerniejszej dokumentacji

  • Wyślij wniosek do Fundacji Energa

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem maila – skany dokumentów wysłać na fundacja@energa.pl

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty – dokumentację wysłać na adres: Fundacja Energa, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 

Wniosek o udzielenie darowizny dla osoby prawnej
doc ikona

Pobierz wniosek klikając w ikonkę

  • Pobierz powyższy wniosek -> Uzupełnij -> Podpisz zgodnie z reprezentacją

  • Do wniosku dołącz Statut, aktualny odpis z KRS lub dokument potwierdzający uprawnienia dla danej osoby do podpisywania umów.

Osoby prawne, nie posiadające KRS, proszone są o dosłanie potwierdzenia nadania NIP-u i REGON-u.

  • Wyślij wniosek do Fundacji Energa

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem maila – skany dokumentów wysłać na fundacja@energa.pl

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty – dokumentację wysłać na adres: Fundacja Energa, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 

Zarząd Fundacji ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Jednocześnie informujemy, że spełnienie warunków formalnych nie jest jednoznaczne z przyznaniem wsparcia.

 

doc ikona

Regulamin Przyznawania

Pomocy z Budżetu Fundacji Energa

doc ikona

Klauzula informacyjna dla stron umowy

doc ikona

Klauzula informacyjna dla obdarowanego

Ważne: 

W przypadku, gdy wartość darowizn otrzymanych od Fundacji Energa, w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny od Fundacji Energa, przekroczy kwotę 5733 zł, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego podatku od darowizny.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 i 2  oraz art. 14 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1774, 1843.).