Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji

Karolina Grochowska

Wiceprezes Fundacji

Katarzyna Kardasz

Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady Fundacji

Alicja Hodurek

Członek Rady Fundacji

Alina Skorb-Gała

Członek Rady Fundacji

Sylwia Lewandowska