Zarząd Fundacji

Leszek Urba
Prezes Fundacji

Maksymilian Ziara
Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji

Maria Stępniewska
Przewodnicząca 

Członkowie

Łukasz Malinowski
Ks. Kazimierz Wojciechowski