Zarząd Fundacji

Magdalena Kit-Krawczyk
Prezes Fundacji

Sylwia Lewandowska
Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji 

Maurycy Kacprzak
Członek Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski 
Członek Rady Fundacji

Zbigniew Witczak
Członek Rady Fundacji