Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji

Karolina Grochowska

Wiceprezes Fundacji

Violetta Mackiewicz-Sasiak

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

Alicja Hodurek

Członek Rady Fundacji

Alina Skorb-Gała

Członek Rady Fundacji

Monika Białoszewska

Członek Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski