Zarząd Fundacji

Olaf Dramowicz
Prezes Fundacji

Michał Stróżyk
Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji 

Maria Stępniewska
Przewodnicząca Rady Fundacji

Łukasz Malinowski
Członek Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski 
Członek Rady Fundacji

Krzysztof Siedlikowski
Członek Rady Fundacji