Zarząd Fundacji

Magdalena Kit-Krawczyk
Prezes Fundacji

Sylwia Lewandowska
Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji 

Maria Stępniewska
Przewodnicząca Rady Fundacji

Łukasz Malinowski
Członek Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski 
Członek Rady Fundacji

Krzysztof Siedlikowski
Członek Rady Fundacji