Zarząd Fundacji

Magdalena Kit-Krawczyk

Prezes Fundacji

Sylwia Lewandowska

Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji

Maurycy Kacprzak

Przewodniczący Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski

Członek Rady Fundacji

Zbigniew Witczak

Członek Rady Fundacji