Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji

Magdalena Kit-Krawczyk

Wiceprezes Fundacji

Sylwia Lewandowska

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

Maurycy Kacprzak

Członek Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski

Członek Rady Fundacji

Zbigniew Witczak