Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji

Karolina Grochowska

Wiceprezes Fundacji

Sylwia Głowacka

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

Alicja Barbara Klimiuk

Członek Rady Fundacji

Alina Skorb-Gała

Członek Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski