Zarząd Fundacji

Leszek Urba
Prezes Fundacji

Michał Stróżyk
Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji 

Maria Stępniewska
Przewodnicząca Rady Fundacji

Łukasz Malinowski
Członek Rady Fundacji

Ks. Kazimierz Wojciechowski 
Członek Rady Fundacji