Kontakt

Dane identyfikacyjne Energa SA

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 77 88 300, fax: 58 77 88 399
e-mail: energa.sa@energa.plwww.energa.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NR KRS 0000271591

NIP 957-095-77-22, Regon 220353024, kapitał zakładowy/wpłacony 4 521 612 884, 88 zł