Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Dostarczamy i sprzedajemy prąd do ponad 3,3 mln odbiorców, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Posiadamy linie energetyczne o długości ponad 198 tys. km, którymi w 2023 r. dystrybuowaliśmy 22,4 TWh energii elektrycznej do 3,3 mln odbiorców. 

Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku.

grafika raport 05-2024 polska wersja