Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku.

Energa w liczbach 3q23 pl