Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

dane1h2021duze

 

Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 30) oraz w skład  indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.

 

s

Wizja

W zrównoważony sposób
realizujemy cele akcjonariuszy,
klientów, pracownikówi otoczenia,
w oparciu o niezawodną i nowoczesną
infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb
ofertę i obsługę, przy poszanowaniu
środowiska i zgodnie z zasadami
odpowiedzialności społecznej.

s

Misja

Rozwijamy się, dostarczając najlepsze
rozwiązania naszym
klientom.

s

Wartości

Grupa kieruje się wartościami:
Odpowiedzialny rozwój
Wiarygodność i bezpieczeństwo
Odwaga i innowacyjność
Trwałe relacje