Zarząd


Rada Nadzorcza


Żaden z wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Czytaj więcej w raportach bieżących nr 6/2022, 1/2022, 20/2021, 79/2020, 78/2020, 55/2020, 30/2020, 29/2020, 20/2020, 19/2020, 29/201755/201629/20163/2016.


Paula Ziemiecka-Księżak oraz Agnieszka Terlikowska-Kulesza spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §24 ust. 3 Statutu Spółki.


W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują:

- Komitet Audytu w składzie: Paula Ziemiecka-Księżak, Sylwia Kobyłkiewicz, Agnieszka Terlikowska-Kulesza, Artur Michalski.

- Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie: Sylwia Kobyłkiewicz, Paula Ziemiecka-Księżak, Agnieszka Żyro.