Podstawowe dane

Fundacja Energa
Olivia Gate
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

KRS 0000326853

NIP: 957-10-18-110

Regon 220771939

Nr rachunku bankowego:

Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie 
Nr konta: 10 1240 6292 1111 0010 2398 7806 

Składanie wniosków
Biuro Fundacji / Infolinia

Infolinia czynna w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 1100-1400

+ 58 778 84 44 oraz +48 885 859 822

Pełnomocnik ds. Biura Fundacji

Natalia Kurcewicz
e-mail: natalia.kurcewicz@energa.pl

Główny Specjalista ds. obsługi Fundacji

Mateusz Glanert
e-mail: mateusz.glanert@energa.pl

Główny Specjalista ds. obsługi Fundacji

Marta Wilk
e-mail: marta.wilk@energa.pl

Główny Specjalista ds. obsługi Fundacji

Ewa Wyrozębska

e-mail: ewa.wyrozebska@energa.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Osmański

iod.fundacja@energa.pl