2020

30 kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN ORLEN.

 

2013

Debiut akcji Energa SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który nastąpił 11 grudnia 2013 roku. Prospekt emisyjny opublikowany został 18 listopada 2013 roku. 

Debiut poprzedziła największa od ponad dwóch lat oferta publiczna sprzedaży akcji. Jej wartość wyniosła 2,4 mld zł. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych

2006

Z inicjatywy Skarbu Państwa, Koncernu Energetycznego Energa SA i Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA, 6 grudnia 2006 roku została zawiązana spółka Energa SA, która, w wyniku dalszych procesów restrukturyzacji, w maju 2007 roku zyskała status podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej. Koncern Energetyczny Energa i Zespół Elektrowni Ostrołęka SA stały się jej spółkami zależnymi.

2005

Konsolidacja ośmiu ówczesnych zakładów energetycznych działających na terenie Polski północnej, centralnej i wschodniej. Zalążęk obecnej Grupy Energa tzw. „Grupa G-8”

1 stycznia 2005 roku rozpoczął działalność Koncern Energetyczny Energa SA z siedzibą w Gdańsku (obecnie Energa Operator SA).