Zrównoważony rozwój

Przełomowym momentem dla kwestii zrównoważonego rozwoju był 2015 r. To wtedy zostały przyjęte Agenda 2030 określająca 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Porozumienie Paryskie, które na kolejne lata określiły kierunki rozwoju światowej gospodarki, a w związku z tym mają kluczowe znaczenie także dla Grupy Energa. Wspieranie celów zrównoważonego rozwoju ma miejsce zgodnie z zobowiązaniem ujętym w Kodeksie ESG przyjętym przez Zarząd Grupy Energa, natomiast pozostałe szczegółowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały doprecyzowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2021-2023 w Grupie Energa.

Dokument ten jest spójny ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju 2021-2023 Grupy ORLEN, a jego celem jest wyznaczenie celów strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju w Grupie Energa na lata 2021-2023.

Filary Strategii Zrównoważonego Rozwoju i wyznaczone cele strategiczne

s

Kontakt: csr@energa.pl