Informacje

Oświadczenie Energi SA ws. publikacji o elektrowni gazowej w Ostrołęce

Informujemy, że tezy stawiane przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce, przedstawione są w sposób wybiórczy i pomijający istotne fakty. ...

Różowy październik z Energą z Grupy ORLEN

„Pier(w)si wygrywają!” to hasło prozdrowotnego projektu wolontaryjnego, którego Energa z Grupy ORLEN jest partnerem. Pierwsi, ponieważ decydujące znaczenie ma tu profilaktyka. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby, można zapobiec rozwojowi nowotworu, dlatego Energa zachęca do aktywnego włączenia się w akcję. ...

Energa wśród zielonej elity

Kilkanaście spółek Grupy Energa, będącej częścią Grupy ORLEN, pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt zarządzania środowiskowo-energetycznego, na kolejny rok przedłużając swoją obecność w „zielonym” rejestrze EMAS. ...

Zobacz wszystkie informacje

Wydarzenia

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
Wszystkie wydarzenia

Przetargi i zamówienia

Oferty pracy

Mapa wyłączeń