Informacje

Elektrownie OZE Grupy Energa - Elektrownia Wodna Ciecholub [mat. wideo]

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych. ...

Mistrzowie polskiego sportu zachęcają do domowych ćwiczeń z Drużyną Energii [mat. wideo]

Nowa  akcja, w której znani sportowcy pokazują jak pozostać w dobrej formie bez wychodzenia z domu, rozgrzewa Internet i roznosi się jak wirus. Joanna Fiodorow, Sławomir Szmal, Adam Hrycaniuk i wiele innych gwiazd polskiego sportu, motywuje uczniów do wykonywania swoich ćwiczeń w ramach domowych lekcji WF-u podczas epidemii koronawirusa. ...

Energa wspiera walkę z koronawirusem na Pomorzu

Fundacja Energa przeznaczyła blisko milion złotych na wsparcie szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Pieniądze pomogą placówce w zakupie niezbędnej aparatury medycznej dla pacjentów wymagających intensywnej opieki. ...

Zobacz wszystkie informacje

Wydarzenia

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 rok
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
Wszystkie wydarzenia

Przetargi i zamówienia

Oferty pracy

Mapa wyłączeń