Dystrybucja

195 tys. km

linii elektroenergetycznych

3,3 mln

odbiorców

5,8 TWh

wolumen dostarczonej energii w pierwszym kwartale 2023 r.

Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski, w jej północnej i środkowej części.

Jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3,3 mln odbiorców. Eksploatuje 195 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi w pierwszym kwartale 2023 roku dostarczyła 5,8 TWh. Spółka Energa Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną odpowiada za rozwój, eksploatację, modernizację infrastruktury przesyłowej i dostarczanie odbiorcom przyłączonym do sieci energii o prawidłowych parametrach jakościowych.

Alicja Barbara Klimiuk

Prezes Zarządu Energa-Operator SA

Andrzej Bujno

Wiceprezes Zarządu

Piotr Dorawa

Wiceprezes Zarządu

Marek Kasicki

Wiceprezes Zarządu