Dystrybucja

188 tys. km

linii elektroenergetycznych

>3 mln

odbiorców

22,5 TWh

energii dostarczonej do odbiorców w 2018 roku

Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski, w jej północnej i środkowej części. Jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3 mln odbiorców. Eksploatuje 188 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi rocznie dostarcza około 22,5 TWh. Spółka Energa Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną odpowiada za rozwój, eksploatację, modernizację infrastruktury przesyłowej i dostarczanie odbiorcom przyłączonym do sieci energii o prawidłowych parametrach jakościowych.

Liderem dystrybucji jest spółka Energa Operator.

Więcej informacji

Alicja Barbara Klimiuk

Prezes Zarządu

Krzysztof Bortkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Jasiński

Wiceprezes Zarządu