Dystrybucja

191 tys. km

linii elektroenergetycznych

>3,2 mln

odbiorców

21,8 TWh

wolumen dostarczonej energii do odbiorców w 2020 roku

Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski, w jej północnej i środkowej części. Jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3,2 mln odbiorców. Eksploatuje 191 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi w 2020 roku dostarczyła 21,8 TWh. Spółka Energa Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną odpowiada za rozwój, eksploatację, modernizację infrastruktury przesyłowej i dostarczanie odbiorcom przyłączonym do sieci energii o prawidłowych parametrach jakościowych.

Liderem dystrybucji jest spółka Energa Operator.

Więcej informacji

Alicja Barbara Klimiuk

Prezes Zarządu

Krzysztof Bortkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Jasiński

Wiceprezes Zarządu