Dystrybucja

190 tys. km

linii elektroenergetycznych

>3,1 mln

odbiorców

22,2 TWh

energii dostarczonej do odbiorców w 2019 roku

Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski, w jej północnej i środkowej części. Jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3,1 mln odbiorców. Eksploatuje 190 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi rocznie dostarcza około 22,2 TWh. Spółka Energa Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną odpowiada za rozwój, eksploatację, modernizację infrastruktury przesyłowej i dostarczanie odbiorcom przyłączonym do sieci energii o prawidłowych parametrach jakościowych.

Liderem dystrybucji jest spółka Energa Operator.

Więcej informacji

Alicja Barbara Klimiuk

Prezes Zarządu

Krzysztof Bortkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Jasiński

Wiceprezes Zarządu