Dystrybucja

196 tys. km

linii elektroenergetycznych

3,3 mln

odbiorców

16,6 TWh

wolumen dostarczonej energii w trzech kwartałach 2023 r.

Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski, w jej północnej i środkowej części.

Jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3,3 mln odbiorców. Eksploatuje 196 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przez trzy kwartały 2023 roku dostarczyła 16,6 TWh. Spółka Energa Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną odpowiada za rozwój, eksploatację, modernizację infrastruktury przesyłowej i dostarczanie odbiorcom przyłączonym do sieci energii o prawidłowych parametrach jakościowych.

Alicja Barbara Klimiuk

Prezes Zarządu Energa-Operator SA

Andrzej Bujno

Wiceprezes Zarządu

Piotr Dorawa

Wiceprezes Zarządu

Marek Kasicki

Wiceprezes Zarządu