Wytwarzanie

0,5 GW

moc zainstalowana w OZE

1,0 TWh

wytworzyła energii elektrycznej brutto w pierwszym kwartale 2023 r.

1,4 GW

całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy w pierwszym kwartale 2023 r.

Energa wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także przesyła ciepło do odbiorców. 

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny.

W pierwszym kwartale 2023 roku roku Grupa wytworzyła 1,0 TWh energii elektrycznej brutto, w oparciu o zróżnicowane źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy w 2021 roku wynosiła 1,4 GW, z czego 40 proc. stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

W pierwszym kwartale 2023 roku w Grupie zainstalowanych było ok. 0,5 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w tym okresie wyprodukowała 0,5 TWh energii elektrycznej brutto.

Zielona energia powstaje w 45 elektrowniach wodnych, 6 farmach wiatrowych a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Kogeneracja oraz Energa Elektrownie w Ostrołęka) oraz w 6 instalacjach fotowoltaicznych.

Zarząd Energi Wytwarzania, lidera Linii Wytwarzanie:

Piotr Meler - Prezes Zarządu

Krzysztof Kurt - Wiceprezes Zarządu

Romualda Gałęzewska - Wiceprezes Zarządu

Jarosław Wittstock - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Smok - Wiceprezes Zarządu