Wytwarzanie

0,5 GW

moc zainstalowana w OZE

3,95 TWh

produkcja energii elektrycznej

1,34 GWe

z czego 38% stanowią OZE

Energa wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także przesyła ciepło do odbiorców. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Odbiorcom w Kaliszu i Ostrołęce dostarcza ciepło własnymi sieciami ciepłowniczymi. Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

Liderem wytwarzania jest spółka Energa Wytwarzanie.

Więcej informacji


WŁADZE SPÓŁKI

Piotr Meler - Prezes Zarządu

Adam Galanek - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Gajda – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kurt – Wiceprezes Zarządu