Wytwarzanie

0,6 GW

moc zainstalowana w OZE

2,5 TWh

wytworzyła energii elektrycznej brutto w trzech kwartałach 2023 r.

1,4 GW

całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy

Energa wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także przesyła ciepło do odbiorców. 

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny.

Przez trzy kwartały 2023 roku roku Grupa wytworzyła 2,5 TWh energii elektrycznej brutto, w oparciu o zróżnicowane źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy w 2021 roku wynosiła 1,4 GW, z czego 40 proc. stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku w Grupie zainstalowanych było ok. 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii. Przez trzy kwartały tego samego roku OZE Grupy wyprodukowały 1,2 TWh energii elektrycznej brutto.

Zielona energia powstaje w 45 elektrowniach wodnych, 6 farmach wiatrowych a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Kogeneracja oraz Energa Elektrownie w Ostrołęka) oraz w 6 instalacjach fotowoltaicznych.

Zarząd Energi Wytwarzania, lidera Linii Wytwarzanie:

Krzysztof Kurt - Prezes Zarządu

Romualda Gałęzewska - Wiceprezes Zarządu

Jarosław Wittstock - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Smok - Wiceprezes Zarządu