Wytwarzanie

0,5 GW

moc zainstalowana w OZE

1,9 TWh

wytworzyła energii elektrycznej brutto w 1 półroczu 2021 r.

1,4 GW

całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy w 1 półroczu 2021 r.

Energa wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także przesyła ciepło do odbiorców. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny.

W 1 półroczu 2021 roku Grupa wytworzyła 1,9 TWh energii elektrycznej brutto, w oparciu o zróżnicowane źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy w 1 półroczu 2021 roku wynosiła 1,4 GW z czego 39 proc.  stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

W 1 półroczu 2021  roku w Grupie zainstalowanych było 0,5 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w ciągu 1 półrocza 2021 roku wyprodukowała 783 GWh energii elektrycznej brutto.

Zielona energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych, 6 farmach wiatrowych a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Kogeneracja oraz Energa Elektrownie w Ostrołęka) oraz w 2 instalacjach fotowoltaicznych.

Liderem wytwarzania jest spółka Energa OZE.

Więcej informacji


WŁADZE SPÓŁKI

Piotr Meler – Prezes zarządu,

Krzysztof Kurt – Wiceprezes zarządu,

Bartłomiej Marchut – Wiceprezes zarządu,

Romualda Gałęzewska – Wiceprezes zarządu