Wytwarzanie

0,6 GW

moc zainstalowana w OZE

3,4 TWh

wytworzyła energii elektrycznej brutto w czterech kwartałach 2023 r.

1,4 GW

całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy

Energa wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także przesyła ciepło do odbiorców. 

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny.

Przez 12 miesięcy 2023 r. Grupa Energa wytworzyła 3,4 TWh energii elektrycznej brutto, w oparciu o zróżnicowane źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika.

Na koniec 2023 roku udział OZE w produkcji własnej wyniósł 46%. Na koniec 2023 roku w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu całego 2023 roku wyprodukowano 1,6 TWh energii elektrycznej brutto.

Zielona energia powstaje w 45 elektrowniach wodnych, 6 farmach wiatrowych a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Kogeneracja oraz Energa Elektrownie w Ostrołęka) oraz w 9 instalacjach fotowoltaicznych.

Zarząd Energi Wytwarzania, lidera Linii Wytwarzanie:

Romualda Gałęzewska - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Smok - Wiceprezes Zarządu