PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN

Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.

STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się w marcu.

Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej:

 • R&D/B+R
 • Inwestycji
 • IT
 • HR
 • Sprzedaży
 • Finansów
 • Handlu
 • Logistyki
 • Zakupów
 • Strategii i Rozwoju
 • Ochrony Środowiska/BHP
 • Produkcji/Rafinerii i Petrochemii

 

KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN

Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.

 

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się w marcu. Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
 • spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
 • informacja o zakwalifikowaniu na staż: czerwiec
 • rozpoczęcie 6. miesięcznych staży: lipiec