emerytura

Pracowniczy program emerytalny

Stwarza możliwości dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego pracowników, w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

 

grupwe ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie na życie

Obejmuje ubezpieczenie dedykowane dla pracowników oraz współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, na takich samych zasadach jak pracowników.

 

opieka medyczna

Opieka medyczna

Pracownicy Grupy Energa mogą korzystać z prywatnej opieki medycznej, którą mogą również objąć swoich najbliższych.

 

social

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Środki z Funduszu przeznaczone są m.in. na cele takie jak: pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, zapomogi w przypadkach losowych, karty podarunkowe dla dzieci pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia, bilety do kina.

 

dzien energetyka

Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Z okazji Dnia Energetyka przypadającego 14 sierpnia, pracownikom Grupy Energa przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

 

karty platnicze

Dodatkowe świadczenia pieniężne

Trzy razy w roku (przed świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocnymi oraz w Dzień Energetyka) pracownicy dostają dodatkowe świadczenie świąteczne w formie przelewu na konto.

 

multisport

Karta multisport

Pracownicy mają możliwość uzyskania dofinansowania do karty multisport, umożliwiającej korzystanie z większości obiektów sportowych w całej Polsce. Karty mogą być wydane zarówno pracownikom jak i członkom ich rodzin (współmałżonek/partner, dzieci).

 

bilet

Bilety na sponsorowane przez Grupę wydarzenia sportowe

Pracownicy mają możliwość uzyskania biletów/wejściówek na imprezy sportowe organizowane przez sponsorowane drużyny (np. bilety na mecze Lechii Gdańsk, bilety na koszykówkę).

 

studia

Szkolenia/studia/kursy

Pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach lub studiach. 

 

znizka

Zniżka energetyczna

Grupa Energa oferuje pracownikom, po przepracowaniu określonego czasu, tak zwaną taryfę pracowniczą, która polega na otrzymaniu deputatu pracowniczego w postaci trzech tysięcy kWh rocznie, dla własnego gospodarstwa domowego, lub wskazanego przez pracownika innego punktu poboru. Ta ilość energii elektrycznej liczona jest w dedykowanej cenie, dużo niższej niż energia rynkowa.

 

* Powyższe świadczenia pracownicze mogą się różnić w obrębie różnych spółek Grupy Energa.