Podmiotem dominującym Grupy Energa jest spółka Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jest jedynym właścicielem spółek będących liderami kluczowych  odpowiedzialna za aktywny nadzór właścicielski, integrację kluczowych funkcji zarządczych i wspierających w Grupie oraz za decyzje o kierunkach strategicznych, modelu biznesowym i zarządzaniu wartością Grupy. Od grudnia 2013 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Energa SA znajduje się w składzie indeksu WIG30.

Grupa Energa opiera swoją działalność biznesową na trzech kluczowych obszarach: wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Wspólna działalność tych trzech linii, nadzorowana przez spółkę zarządzającą Energa SA, buduje wartość całej grupy kapitałowej.

 

W Energa SA szukamy pracowników, stażystów i praktykantów w obszarach:

  • IT
  • Inwestycje
  • Audyt
  • Finanse
  • Prawo
  • Księgowość
  • ZZL
  • Marketing