Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora pełni Bartłomiej KLEJSTER

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres korespondencyjny Energa SA lub drogą mailową na adres iod.ensa@energa.pl.

Zadaniem Inspektorów jest udzielenie wsparcia w zakresie niezbędnych elementów dotyczących RODO. Należą do nich m.in.:

  • zasady przetwarzania danych osobowych;

  • prawa osób, których dane dotyczą;

  • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;

  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

  • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;

  • zgłaszanie naruszeń.

WYKAZ IOD W SPÓŁKACH GRUPY ENERGA

 

Energa-Obrót S.A.

Grzegorz Więckowski

iod.energa-obrot@energa.pl

Energa-Operator S.A.

Śliwczyński Krzysztof

iod@energa-operator.pl

Energa Wytwarzanie S.A.

Wiesław Sobolewski

iod.energa-wytwarzanie@energa.pl

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

Żaneta Kask

iod.energa-oswietlenie@energa.pl

Energa Logistyka Sp. z o. o.

Wojciech Kazański

iod.energa-logistyka@energa.pl

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Bartłomiej Klejster

iod.eite@energa.pl

Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o. o. Wojciech Kazański iod.energa-wykonawstwo@energa-operator.pl

Energa Kogeneracja Sp. z o. o.

Wiesław Sobolewski

iod.energa-kogeneracja@energa.pl

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o. o.

Wiesław Sobolewski

iod.cieplokaliskie@energa.pl

Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o. o.

Wiesław Sobolewski

iod.cieploostroleka@energa.pl

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Krzysztof Kukiełczak

iod.eeo@energa.pl

Energa Serwis Ostrołęka Sp. z o. o.

Wiesław Sobolewski

iod.energaserwis@energa.pl

Enspirion Sp. z o. o.

Bartłomiej Klejster

iod.enspirion@energa.pl

ENERGA S.A.

Bartłomiej Klejster

iod.ensa@energa.pl

Elektrownia Ostrołęka sp. z o. o.

Krzysztof Kukiełczak

iod.elektrowniaostroleka@energa.pl

Fundacja Energa

Sebastian Osmański

iod.fundacja@energa.pl

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya

Sebastian Osmański

iod.cbrf@energa.pl

CCGT Grudziądz Sp. z o. o.

Żaneta Kask

iod.ccgt-gr@energa.pl

CCGT Gdańsk Sp. z o. o.

Żaneta Kask

iod.ccgt-gd@energa.pl

CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

Wiesław Sobolewski

iod.ccgt-os@energa.pl

Energa Prowis sp. z o. o.

Radosław Pasich

iod.prowis@energa.pl