Energa SA

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
tel. 58 77 88 300 (Recepcja)
fax 58 77 88 399
energa.sa@energa.pl 
www.energa.pl

Energa Obrót SA

al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
tel. 58 740 28 00
fax 58 740 28 01

Infolinia dla klientów Energi Obrotu 555 555 555

obrot@energa.pl
www.energa.pl    

Chcesz szybko załatwić swoją sprawę lub otrzymać ofertę?

- Jeżli jesteś klientem indywidualnym napisz do nas na Chat lub zaloguj się do elektronicznego Biura Obsługi Klienta https://energa.pl/dom/kontakt.html

- Jeżeli prowadzisz firmę skotaktuj się ze swoim dedykowanym doradcą lub skorzystaj z formularza kontaktowego https://energa.pl/biznes/obsluga.html

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000280916, NIP: 957-096-83-70, Regon 220418835, Kapitał zakładowy/wpłacony w całości 372 533 800,00 zł

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 778 82 00 (sekretariat)
Uwaga! Nie ma możliwości łączenia rozmów do oddziałów
faks.: + 48 58 760 20 22

www.energa-operator.pl 

centrala@energa-operator.pl

Energa OZE SA

al. Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk
Adres korespondencyjny:
ul. Grunwaldzka 42 A
83-000 Pruszcz Gdański
tel. + 48 58 692 18 02
fax 58 692 18 80
https://energa-oze.pl
kancelaria.oze@energa.pl 

Energa Logistyka Sp. z o.o.

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock,
tel. 24 266-56-00,
energa.logistyka@energa.pl
http://energa-logistyka.pl/

ZARZĄD
ul. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Olivia Business Center TOWER (piętro V)
sekretariat tel. 58 778-83-88

Energa Elektrownie Ostrołęka SA

ul. Elektryczna 5
07-401 Ostrołęka
tel. + 48 29 766 20 00
fax. + 48 29 769 11 45

e-mail: eeo@energa.pl
www.energaostroleka.pl 

Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 20A
82-300 Elbląg
tel. 55 612 20 00
fax 55 612 20 05

sekretariat@energa-kogeneracja.pl
www.energa-kogeneracja.pl
  

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot,
tel. 58 760 77 20
fax. 58 760 77 22

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.pl

Pogotowie oświetlenia dróg i ulic

tel. 801 800 103
tel. 58 760 72 40

Oddział w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 527 95 95
faks: +48 58 527 95 17
gdansk@energa-operator.pl

Oddział w Kaliszu

al. Wolności 8
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 500 22 10
faks: +48 62 500 22 00
kalisz@energa-operator.pl

Oddział w Koszalinie

ul. Morska 10
75-950 Koszalin
tel.: +48 94 348 31 11
faks: +48 94 348 31 01
koszalin@energa-operator.pl      

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
tel.: +48 89 612 15 00
olsztyn@energa-operator.pl

Oddział w Płocku

ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
tel.: +48 24 368 80 00
faks: +48 24 368 82 02
plock@energa-operator.pl

Oddział w Toruniu

ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
tel.: +48 56 470 61 00
faks: +48 56 470 64 40
torun@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 14
tel. 59 841 68 50, faks 59 841 68 52
www: wykonawstwo.energa-operator.pl
e-mail: wykonawstwo.centrala@energa-operator.pl