Energa SA

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
tel. 58 77 88 300 (Recepcja)
fax 58 77 88 399
energa.sa@energa.pl 
www.energa.pl

Infolinia dla wszystkich klientów Energa
555 555 555

Energa Obrót SA

al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
tel. 58 740 28 00
fax 58 740 28 01

obrot@energa.pl
www.energa.pl    

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000280916, NIP: 957-096-83-70, Regon 220418835, Kapitał zakładowy/wpłacony w całości 372 533 800,00 zł

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel. 58 778 82 00
fax 58 732 60 69
Uwaga! Nie ma możliwości łączenia rozmów do oddziałów
www.energa-operator.pl 
operator.centrala@energa.pl 

Energa OZE SA

al. Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk
Adres korespondencyjny:
ul. Grunwaldzka 42 A
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 692 18 00
fax 58 692 18 80
www.energa-wytwarzanie.pl
kancelaria.ew@energa.pl

Energa Elektrownie Ostrołęka SA

ul. Elektryczna 5
07-401 Ostrołęka
tel. + 48 29 766 20 00
fax. + 48 29 769 11 45

e-mail: eeo@energa.pl
www.energaostroleka.pl 

Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 20A,
82-300 Elbląg
tel. 55 612 20 00
fax 55 612 20 05

sekretariat@energa-kogeneracja.pl
www.energa-kogeneracja.pl
  

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot,
tel. 58 760 77 20
fax. 58 760 77 22

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.pl

Energa Finance AB

al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

investor.relations@energa.pl
ir.energa.pl

Oddział w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 527 95 95
faks: +48 58 527 95 17
operator.gdansk@energa.pl

Oddział w Kaliszu

Al. Wolności 8
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 500 22 10
faks: +48 62 62 500 22 00
operator.kalisz@energa.pl

Oddział w Koszalinie

ul. Morska 10
75-950 Koszalin
tel.: +48 94 348 31 11
faks: +48 94 348 31 01
operator.koszalin@energa.pl          

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
tel.: +48 89 612 15 00
operator.olsztyn@energa.pl

Oddział w Płocku

ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
tel.: +48 24 368 80 00
faks: +48 24 266 52 02
operator.plock@energa.pl

Oddział w Toruniu

ul. Gen. Bema 128
87-100 Toruń
tel.: +48 56 470 61 00
faks: +48 56 470 61 01
operator.torun@energa.pl