W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów biznesowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Bartłomieja KLEJSTER

Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres korespondencyjny Energa SA lub drogą mailową na adres iod.ensa@energa.pl.

Zadaniem Inspektorów jest udzielenie wsparcia w zakresie niezbędnych elementów dotyczących RODO. Należą do nich m.in.:

  • zasady przetwarzania danych osobowych;

  • prawa osób, których dane dotyczą;

  • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;

  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

  • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;

  • zgłaszanie naruszeń.

WYKAZ IOD W SPÓŁKACH GRUPY ENERGA

Spółka

IOD

kontakt

ENERGA SA

Bartłomiej Klejster

iod.ensa@energa.pl

Energa-Obrót SA

Grzegorz Więckowski

iod.energa-obrot@energa.pl

Energa-Operator SA

Śliwczyński Krzysztof

iod.energa-operator@energa.pl

Energa OZE SA

Krzysztof Kukiełczak

iod.energa-oze@energa.pl

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Marian Siedlewski

iod.energa-oswietlenie@energa.pl

Energa Logistyka Sp. z o.o.

Wojciech Kazański

iod.energa-logistyka@energa.pl

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Marian Siedlewski

iod.eite@energa.pl

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o

Krzysztof Sulikowski

iod.energa-wykonastwo@energa.pl

Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Wiesław Sobolewski

iod.energa-kogeneracja@energa.pl

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Wiesław Sobolewski

iod.cieplokaliskie@energa.pl

Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

Wiesław Sobolewski

iod.cieploostroleka@energa.pl

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Krzysztof Kukiełczak

iod.eeo@energa.pl

Energa Serwis Ostrołęka Sp. z o.o.

Wiesław Sobolewski

iod.energaserwis@energa.pl

Enspirion Sp. z o.o.

Katarzyna Szeląg-Majewska

iod.enspirion@energa.pl


Energa Invest Sp. z o.o.

Katarzyna Szeląg-Majewska

iod.invest@energa.pl

Energa Ochrona sp. z o.o.

Katarzyna Niedźwiecka-Czarnogorcew

iod.energa-ochrona@energa.pl

Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Krzysztof Kukiełczak

iod.elektrowniaostroleka@energa.pl

Fundacja Energa

Bartłomiej Klejster

iod.fundacja@energa.pl

Energa Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Szeląg-Majewska

iod.cuw@energa.pl

Centrum Badawczo Rozwojowe

Wiesław Sobolewski

iod.cbrf@energa.pl

CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Katarzyna Niedźwiecka-Czarnogorcew

iod.ccgt-gr@energa.pl

CCGT Gdańsk Sp. z o.o.

Katarzyna Niedźwiecka-Czarnogorcew

iod.ccgt-gd@energa.pl