Wydarzenia

III Europejski Kongres Finansowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Europejskie Forum Nowych Idei

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2013 roku