Wydarzenia

Jednostkowy raport roczny ENERGA SA za 2016 rok

Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku