Wydarzenia

Rejs Chorągwi Stołecznej ZHP Oslo-Świnoujście

Zlot ZHP Gdańsk 2018

Skonsolidowany raport półroczny za I pół. 2018 roku

Międzynarodowy Maraton "Solidarności"

Święto Odpustowe Wniebowzięcia NMP - Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis